Boodschap van Tatsumi Kimishima

Nintendo Co., Ltd.

Directeur: Tatsumi Kimishima

CI17_CorporateSocialResponsibility_2016_Kimishima.jpg

Maatschappelijk verantwoord ondernemen vormt de kern van onze activiteiten. We zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om mensen te laten glimlachen.

Iedereen laten glimlachen die met Nintendo te maken heeft: dat is het achterliggende principe van al onze MVO-activiteiten. Die woorden drukken de maatschappelijke verantwoordelijkheid uit die wij als entertainmentfirma hebben en vormen de bestaansreden van Nintendo. We hopen onze MVO-activiteiten te bevorderen door de doelstellingen te koesteren die onze voormalige algemeen directeur, Satoru Iwata, ons heeft nagelaten. Meneer Iwata is in juli 2015 overleden.

Populaire Nintendo-personages naar meer mensen dan ooit tevoren brengen

Tot nu toe heeft Nintendo zich ingespannen om meer mensen in contact te brengen met games. Dit past in het kader van onze missie om mensen in de hele wereld te laten glimlachen door middel van onze producten en diensten. Vanaf nu willen we een stap verder gaan en ervoor zorgen dat meer mensen in aanraking komen met het intellectuele eigendom (IP) van Nintendo.

In september 2015 hebben we het 30-jarig bestaan gevierd van Super Mario Bros., dat uitkwam in 1985. We zijn er trots op dat Mario, het hoofdpersonage uit deze game, wereldwijd bekend en geliefd is bij mensen van verschillende generaties. Fans zijn ook dol op nieuwe personages, zoals die uit Splatoon, een nieuwe game die in mei 2015 is uitgebracht.

Voorheen werd de IP van Nintendo alleen gebruikt voor de spelsystemen van Nintendo zelf. We willen nu een bredere groep aanspreken dan de fans die al op onze hardware spelen. Daarbij kun je onder andere denken aan fans die vroeger Nintendo-producten hebben gebruikt en aan mensen die nog nooit op een spelsysteem hebben gespeeld. We willen mensen laten glimlachen wanneer ze Nintendo als bedrijf leren kennen, onze producten en diensten ontdekken en de mogelijkheden van entertainment ervaren.

Inspelen op lokale behoeftes

We houden vast aan onze centrale doelstelling om mensen te laten glimlachen, maar Nintendo moet flexibel omgaan met kwesties die steeds complexer en veelzijdiger zijn geworden. We kunnen niet simpelweg Japanse methodes toepassen op bedrijven binnen de Nintendo Group elders ter wereld. In plaats daarvan moeten we proberen om iedere afzonderlijke situatie te begrijpen binnen de context van de regio om tot een geschikte benadering te komen.

Een voorbeeld van diversiteitskwesties en personeelsbeleid is de nadruk die in Japan wordt gelegd op de loopbaan van vrouwen. In verschillende landen en regio's bestaan echter verschillende situaties en behoeftes. Om op de juiste manier om te gaan met die verschillen delen we wereldwijd onze missie om mensenrechten te respecteren en discriminatie te voorkomen. We brengen die missie in de praktijk door per regio de specifieke uitdagingen in kaart te brengen. Als het gaat om de integratie van talent uit allerlei verschillende culturen kan het moederbedrijf nog iets opsteken van een aantal firma's binnen de Nintendo Group buiten Japan, die op dit vlak al meer vooruitgang hebben geboekt.

Lange tijd hebben we onze spelsystemen energiezuiniger gemaakt om het energieverbruik terug te dringen en zo het milieu te ontzien. Daarnaast proberen we in al onze kantoren hernieuwbare energie te gebruiken. Ook hier verschillen de randvoorwaarden echter per regio. Mogelijk moet Nintendo meerdere acties op touw zetten om tot een effectieve aanpak te komen.

Aan het CSR Report van dit jaar hebben we een hoofdstuk toegevoegd waarin de hoogste leidinggevenden in iedere regio hun visie op en aanpak van MVO-kwesties uiteenzetten. Op die manier hopen we onze benadering van de verschillende MVO-activiteiten in iedere regio verder te illustreren.

Uiteraard bestaan er mondiale vraagstukken waar Nintendo wereldwijd een antwoord op moet vinden. Om iedereen die met Nintendo te maken heeft, te laten glimlachen, is het echter belangrijk dat medewerkers die hun eigen regio goed kennen proactief lokale strategieën volgen.

Medewerkers in staat stellen om de toekomst te vormen

De gamesector verandert continu en het is moeilijk om te voorspellen hoe de branche zich in de komende jaren zal ontwikkelen. Om onze fans voortdurend te verrassen en hun verwachtingen te overtreffen houden we vast aan de volgende drie kernwaarden: originaliteit, flexibiliteit en oprechtheid. Deze waarden beschouwen we als het DNA van Nintendo.

Voor de groei van Nintendo is een creatieve mentaliteit nodig. Entertainmentproducten hebben alleen meerwaarde als ze verschillen van ander entertainment. Een firma zoals de onze moet ook uitdagingen aan durven gaan en niet bang zijn om fouten te maken. Het is ook belangrijk om na te denken over wat nu nodig is en om niet aan het verleden gebonden te zijn, zodat we flexibel kunnen zijn en ons kunnen aanpassen aan veranderingen. Daarnaast wordt Nintendo gesteund door tal van stakeholders en we moeten oprecht zijn tegenover iedereen die met Nintendo in aanraking komt.

Door een omgeving te creëren waarin mensen niet terugdeinzen voor creatieve oplossingen kunnen we het Nintendo-DNA doorgeven en de waarde van ons bedrijf vergroten. Ons doel is om mensen te laten glimlachen en ze aangenaam te verrassen. Om dat te verwezenlijken proberen we binnen onze organisatie tot een evenwichtige samenwerking te komen tussen nieuwe en ervaren medewerkers. In het laatste boekjaar zijn we begonnen met een interne reorganisatie die moet resulteren in een structuur die geschikt is voor de uitdagingen van de toekomst.

Het is niet eenvoudig om iedereen die met Nintendo in aanraking komt, te laten glimlachen. Toch zullen we ernaar streven om mensen met onze producten en diensten te laten glimlachen en te verrassen. Ook blijven we onze MVO-activiteiten overal ter wereld bevorderen.

Boodschap van Satoru Shibata

Alle lokale activiteiten van 2016

Volledig CSR Report 2016