Er is vloeistof in het systeem terechtgekomen

Van toepassing op: Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Pocket


Dit is een fout die alleen op kan treden door de onoplettendheid van de eigenaar. Dit treedt op als het apparaat, de accessoires of spellen niet op de juiste manier worden behandeld. In dit geval vervalt de garantie.

Helaas worden de Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Pocket en de bijbehorende accessoires niet meer door Nintendo gerepareerd of vervangen.