Is het mogelijk om opgeslagen gegevens of software op een microSD-kaart slechts gedeeltelijk over te dragen?

Nee, je kunt opgeslagen gegevens of software op een microSD-kaart alleen in hun geheel overdragen.