• {{pageTitle}}

  , {{gameSystem}}

  Vanaf: {{regularPrice}}{{lowestPrice}}

 • Welkom bij de Nintendo-klantenservice

  Krijg hulp voor je Nintendo-systemen, -software en -diensten

  Woordenlijst

  802.11, 802.11a, 802.11b en 802.11g
  802.11 is een protocol voor gegevensuitwisseling.  De a, b, en g duiden netwerksnelheden aan. De Nintendo DS is compatibel met routers die 802.11b en 802.11g ondersteunen.

  Access Point
  Een Access Point is een onderdeel van een draadloos netwerk dat apparaten toegang tot het internet geeft.

  AOSS (Air Station One-Touch Secure System)
  Deze functie configureert automatisch het SSID- en WEP-wachtwoord voor draadloze routers die door Buffalo Technology bij deze functie met de Nintendo DS is gemaakt. Deze zelfde functie wordt met de Nintendo Wi-Fi USB Connector gebruikt.

  ASCII
  Deze indeling geeft alle letters en cijfers op het toetsenbord weer in tegenstelling tot de Hexadecimale indelingsbeperkingen.

  Bekabelde router
  In tegenstelling tot een draadloze router, kan deze router via een kabel op de pc en de kabel of DSL-modem worden aangesloten.

  DHCP (Dynamic Host Control Protocol)
  Elk netwerkapparaat, zoals je draadloze router, kan een specifiek IP-adres uitzenden of kan er vanaf een server één opvragen. De handeling van het vragen naar dit adres wordt DHCP genoemd.

  DNS-server (Domain Name System)
  Dit is een speciale computer in het netwerk van je ISP dat IP-adressen naar hostnamen omzet.

  Draadloze router
  Met een draadloze router kan de netwerkcommunicatie tussen een computer zoals de Nintendo DS en het internet plaatsvinden.

  DSL-internetverbinding
  Wordt beschouwd als een hogesnelheids-/breedbandinternetverbinding.  DSL gebruikt het ongebruikte deel van een telefoonlijn om toegang te krijgen tot het internet. Anders dan bij de inbelverbinding het geval is, is DSL 'altijd aan', en gebruikt niet het 'spreekgedeelte' van een telefoonlijn, waardoor telefoongesprekken kunnen worden gemaakt en ontvangen wanneer er een verbinding is gemaakt.

  Gateway IP
  Het Gateway IP is het apparaat op een netwerk dat andere computers op hetzelfde netwerk vertelt waar ze naartoe moeten gaan om andere computers op hetzelfde netwerk te zoeken of hoe ze het netwerk moeten verlaten om toegang te kunnen krijgen tot het internet.

  Hexadecimale tekens
  Deze indeling geeft de cijfers en letters weer met behulp van combinaties van de getallen 0 - 9 en de letters A - F.

  Hogesnelheids-/breedbandinternetverbinding
  Een internetverbinding die wordt gemaakt via een kabel of DSL-internetverbinding. Een inbelverbinding wordt NIET als een hogesnelheidsverbinding beschouwd.

  Hostnaam
  De betrekkelijk gewone Engelse naam voor een computer die met het internet is verbonden. Het deel nintendo-europe.com van www.nintendo-europe.com is bijvoorbeeld de hostnaam van de webservercomputer voor Nintendo.

  Inbelinternetverbinding
  Een internetverbinding die een telefoonlijn gebruikt en over het algemeen erg langzaam wordt bevonden. Een inbelverbinding is niet 'altijd aan', zoals bij kabel of DSL-breedbandverbinding het geval is, en er moet een inbelverbinding met het internet worden gemaakt.

  IP-adres
  Een IP-adres is een uniek adres dat computers op een netwerk identificeert. Het is een reeks van 4 getallen die door punten worden gescheiden, zoals 192.168.0.1. Vergelijkbaar met het nummerbord op een voertuig, aangezien deze reeks getallen op bepaalde momenten kan veranderen.

  ISP
  Een internetprovider is het bedrijf (zoals Earthlink of AOL) dat klanten toegang tot het internet biedt.

  Kabelmodem
  Kabelmodems leveren breedbandinternettoegang via het ongebruikte deel van een kabel van de kabeltelevisie (in tegenstelling tot een telefoonlijn, zoals bij inbelverbindingen en DSL).

  LAN (Local Area Network)

  De set-up van het bekabelde of draadloze netwerk in één bepaalde fysieke locatie. Het draadloze netwerk bij je thuis is bijvoorbeeld een LAN.

  MAC-adres
  Elk deel van de netwerkhardware, zoals dat in de Nintendo DS, heeft een uniek identificatienummer dat daar door de fabrikant is geplaatst. Het is gebaseerd op een ingestelde standaard die door alle fabrikanten is overeengekomen, en geen twee MAC-adressen zijn hetzelfde. Vergelijkbaar met het VIN-nummer van een voertuig, aangezien het nummer niet kan worden gewijzigd.

  MAC-filtering
  Mac-filtering is een routerfunctie die kan worden ingesteld, zodat alleen bepaalde MAC-adressen op dat netwerk kunnen communiceren. Als MAC-filtering is ingeschakeld, moet het MAC-adres van de Nintendo DS handmatig op die router worden ingevoerd, zodat de DS verbinding met het internet kan maken.

  Netwerk
  Een netwerk is een systeem voor communicatie tussen computers.

  Nintendo Wi-Fi Connection
  De officiële naam voor Nintendo's on line draadloze dienst voor gameplay.

  Nintendo Wi-Fi Connection ID
  Het unieke identificatienummer dat aan een specifieke Nintendo DS is toegewezen tijdens het gebruik van de Nintendo Wi-Fi Connection. Dit nummer kan wijzigen als de verbindingsinstellingen worden overschreven.

  Nintendo Wi-Fi USB Connector
  Het gelicentieerde Nintendo-accessoire dat op de USB-poort van een computer kan worden aangesloten. Hiermee maakt de Nintendo Wi-Fi Connection draadloze gameplay zonder een draadloze router mogelijk.

  Opslagbestand voor verbindingsinstellingen
  De Nintendo DS kan herinneren hoe er tot op drie afzonderlijke draadloze netwerken kunnen worden verbonden. Elk van deze 'herinneringen' worden in een opslagbestand voor verbindingsinstellingen bewaard.

  Overdrachtsnelheid
  De snelheid waarmee een netwerkapparaat binnen het netwerk communiceert.

  Passphrase

  Sommige routers bieden je de mogelijkheid om een passphrase in de router in te voeren die vervolgens naar een WEP-wachtwoord wordt geconverteerd. De Nintendo DS herkent geen passphrases, en vereist dat het feitelijke WEP-wachtwoord wordt ingevoerd wanneer de router WEP-beveiliging heeft.

  Primaire DNS
  DNS (Domain Name Service) is de methode voor het omzetten van de naam van een website (zoals www.nintendo-europe.com) naar het IP-adres van de computer waarop die website zich bevindt. Dit komt overeen met de wijze waarop een telefoonboek mensen aan specifieke telefoonnummers koppelt. De primaire DNS is het adres van het apparaat dat dit 'adresboek' met websites bevat.

  Regionaal
  Dit is een optie op enkele Wi-Fi compatibele DS games die het aantal vreemdelingen waarmee je via de Nintendo Wi-Fi Connection kunt spelen, beperkt tot hetzelfde land als waarin jij verblijft.

  Rivalen
  Vreemdelingen waarmee je via de Nintendo Wi-Fi Connection kunt spelen en die statistieken hebben die met die van jou overeenkomen.

  Secundaire DNS
  Een back-up van de primaire DNS. Deze wordt gebruikt als de primaire DNS-server niet beschikbaar is.

  Sniffing
  Sniffing is de methode die een netwerkapparaat zoals de Nintendo DS gebruikt om beschikbare draadloze netwerken in het gebied te identificeren.

  SSID (Service Set Identifier)
  Dit is de naam van het netwerk waarmee je een verbinding probeert te maken.

  Statisch IP-adres
  Een statisch IP-adres komt voor wanneer er een specifiek IP-adres aan een specifieke computer op het lokale netwerk is toegewezen. Het tegenovergestelde van een statisch IP-adres is dat je de computer er automatisch één laat kiezen (DHCP).

  TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol)
  TCP/IP is het meest gebruikte protocol voor het overdragen van informatie over een netwerk. Elke computer op een TCP/IP-netwerk moet zijn eigen IP-adres hebben.

  Uitzenden
  Wanneer een draadloze router signalen uitzendt, kunnen andere draadloze apparaten die draadloze router detecteren. Als een draadloze router geen signalen uitzendt, moeten andere draadloze apparaten de naam (SSID) van dat draadloze netwerk weten om de draadloze router te kunnen gebruiken.

  USB-poort
  Dit is een communicatiepoort op je pc waarop verschillende typen apparaten kunnen worden aangesloten.

  Vrienden
  Vrienden zijn die mensen waarmee je je 'vriendencode' hebt uitgewisseld. Deze codes kunnen automatisch worden uitgewisseld via de lokale multiplayer-modi van de Nintendo DS of je kunt ze handmatig in een Nintendo DS-game invoeren.

  Vriendencode
  Je vriendencode is een unieke cijferreeks die door de Nintendo DS voor elke Nintendo wi-fi compatibele game wordt gemaakt. Deze code is bedoeld voor uitwisseling met vrienden, zodat je in de vriendenmode via de Nintendo Wi-Fi Connection tegen elkaar kunt spelen.

  WAN (Wide Area Network)
  Het netwerk buiten je huis waarmee je een verbinding met het internet kunt maken, is WAN.

  WEP-wachtwoord
  Het WEP-wachtwoord is een wachtwoord dat tussen een draadloos apparaat en een router wordt uitgewisseld op routers die WEP-beveiliging gebruiken.

  WEP-beveiliging
  Een coderingsmethode die door routers wordt gebruikt om bescherming te bieden tegen onbevoegde netwerktoegang.

  Wereldwijd
  Vreemdelingen waarmee je over de Nintendo Wi-Fi Connection kunt spelen die zich overal in de wereld bevinden.

  Wi-Fi
  Wireless Fidelity. Dit is een term die wordt gebruikt om draadloze netwerken te beschrijven.

  WPA-beveiliging
  Een coderingsmethode (tegenhanger van WEP) die door routers wordt gebruikt om bescherming te bieden tegen onbevoegde netwerktoegang. De Nintendo DS is alleen compatibel met WEP en niet met de WPA-methode of andere beveiligingsmethoden.

  Gerelateerde categorieën