Wat wordt bedoeld met 'licensed', 'licensee' en 'licence-holder'?

Van toepassing op: Nintendo GameCube


Licensees' en 'licence-holders' worden in het Nederlands vergunninghouders of licentiehouders genoemd. Dit zijn bedrijven die door Nintendo geautoriseerd zijn om accessories te ontwikkelen en vervaardigen voor apparatuur van Nintendo. Als een product 'Licensed by Nintendo' is, betekent dat dat het gemaakt is door een bedrijf waaraan een dergelijke vergunning verleend is. Dergelijke bedrijven zijn echter volledig onafhankelijk.