Klantenservice

Krijg hulp voor je Nintendo-systemen, -software en -diensten

Zo kun je microSD-kaarten verwijderen/invoeren

Instructies voor het invoeren of verwijderen van een microSD-kaart in het Nintendo Switch-systeem.

Aanvullende informatie:

Klik hier voor informatie over de microSD-kaarten die ondersteund worden door de Nintendo Switch.

Volg deze stappen:

Belangrijk:

Zet het Nintendo Switch-systeem altijd uit voordat je een microSD-kaart verwijdert of invoert door de POWER-knop minstens drie seconden ingedrukt te houden en vervolgens OPNIEUW OPSTARTEN / UITZETTEN > UITZETTEN te kiezen.

  1. Klap de standaard aan de achterkant van het systeem voorzichtig uit om de microSD-kaartopening te onthullen.

Een microSD-kaart invoeren:

Zorg dat de microSD-kaart in de goede positie staat, met het label van het systeem af. Voer hem vervolgens in de microSD-kaartopening en duw voorzichtig aan tot je een klik hoort.

Een microSD-kaart verwijderen:

Duw de microSD-kaart voorzichtig naar binnen tot je een klik hoort, en schuif hem vervolgens uit de microSD-kaartopening.

hac-photo-console_sdcard_insert.jpg