Welkom bij de Nintendo-klantenservice

Krijg hulp voor je Nintendo-systemen, -software en -diensten

Is er enig bewijs van - of zijn er aanwijzingen dat - emailadressen en wachtwoorden van klanten gestolen zijn?

We hebben er geen enkel bewijs van gevonden dat er een succesvolle poging tot phishing heeft plaatsgevonden.