Gegevens uitwisselen tussen USB-opslagapparaten

Van toepassing op: Wii U


Het is nu mogelijk om een tweede USB-opslagmedium aan te sluiten en er via GEHEUGENBEHEER gegevens van of naartoe te verplaatsen en/of te kopiëren. Je kunt gegevens verplaatsen en/of kopiëren tussen het systeemgeheugen en een USB-opslagapparaat, of tussen twee USB-opslagapparaten.

Bij het verplaatsen, kopiëren of wissen van gegevens kun je maximaal twee USB-opslagapparaten aansluiten. In alle andere gevallen kun je slechts één USB-opslagapparaat gebruiken.