• {{pageTitle}}

  , {{gameSystem}}

  Vanaf: {{regularPrice}}{{lowestPrice}}

 • Welkom bij Nintendo Support

  Krijg hulp voor je Nintendo-systemen, -software en -diensten

  Updategeschiedenis van Xenoblade Chronicles 2

  Informatie over de update:

  Klik op het versienummer hieronder voor meer informatie over de update. Elke update bevat ook alle vorige updates.


  Versie 1.4.0

  • Opgeloste problemen
   • Er is een probleem opgelost waarbij de zeldzame Blade Dagas verdween als hij verbonden was met een andere Driver dan Rex, maar verbinding zocht met Rex bij het starten van een New Game Plus.
    • Als Dagas is verdwenen, komt hij weer terug als je de meest recente update downloadt.
   • Er is een probleem opgelost waarbij Adenine’s Blade quest “Limits of Awareness” automatisch werd voortgezet als update versie 1.3.1 was toegepast.
   • Er is een probleem opgelost waarbij het in zeldzame gevallen niet lukte om Skip Travel te gebruiken op het Skip Travel-scherm.
   • Er is een probleem opgelost waarbij het Recover Recharge-effect van Mythra’s vaardigheid “Lightspeed Flurry” niet plaatsvond als deze vaardigheid als Special werd gebruikt.
  • Aanpassingen en nieuwe functies
   • Je kunt de Blade List nu ook sorteren op “Driver”, “Trust” en “Field Skill”.
   • Je kunt de lijst met accessoires nu ook sorteren op “Type”.
   • Als je het hoofdverhaal van de game hebt uitgespeeld, kun je de zeldzame Blade T-elos verbinden met Core Crystals zodra er een ster verschijnt naast je huidige hoeveelheid geld in het menu.
   • Er zijn diverse Traveling Bards toegevoegd die bonus EXP ruilen voor zeldzame onderdelen van Poppi als je New Game Plus speelt.
   • Er is een functionaliteit toegevoegd waarmee je de eerste zeldzame Blade van de uitbreidingspas, Poppibuster, kunt ontvangen.
    • Poppibuster is een speciale Blade en je moet de quest “Shiny New Power” eerst tot een bepaald punt hebben voltooid voordat je Poppibuster kunt benaderen.

  Versie 1.3.1

  • Opgeloste problemen
   • Er is een probleem opgelost waarbij gewone Blades die resoneerden met andere Drivers dan Rex werden verwijderd als de speler een New Game Plus startte met diegenen die toegewezen waren aan Rex.
    • Het spijt ons, maar zelfs als je je gegevens bijwerkt, kun je je normale Blades niet herstellen.
   • Er is een probleem opgelost waarbij een speler tijdens New Game Plus geen affinity gift van een normale Blade kon ontvangen, zelfs niet als aan alle voorwaarden was voldaan.
   • Er is een probleem opgelost waarbij zeldzame Blades die waren vrijgelaten, niet hoger dan vertrouwenslevel S konden komen als ze opnieuw resoneerden met een personage.
    • Als je de updategegevens downloadt, wordt het vertrouwenslevel op S ingesteld.
    • In het geval dat het feitelijke vertrouwensniveau hoger is dan S, zal het bij een actie om het vertrouwensniveau te verhogen snel stijgen naar het werkelijke niveau.
   • We hebben de volgende problemen verholpen waarbij effecten die aan Blades werden gegeven die op stand-by stonden, alleen actief waren als ze in gevechten werden gebruikt.
    • Core Chips: Bepaalde statustypen, zoals “HP MAX Boost”, “Increases the enemy gold drop rate”, ”Increases the enemy item drop rate”.
    • Aux Cores: ”Hunter’s Chemistry” en “Shoulder to Shoulder”
    • Poppy’s Skill RAM: Bepaalde statustypen, zoals “HP MAX Boost”, “Gold Rush”, “Treasure Sensor”, “Hunter’s Chemistry”, en “Shoulder to Shoulder”.
    • Normale Blade Skills: “Accelerated Growth”, ”Weaponsmaster”, ”Gold Rush”, en “Treasure Sensor”.
   • Er is een probleem opgelost waarbij Patroka’s Evasion Effect Art niet correct werd geactiveerd.
   • Er is een probleem opgelost waarbij de speler niet verder kon komen in de Gormott-quest “Whereabouts Unknown”.
   • Er is een probleem opgelost waarbij de speler niet verder kon komen in de Uraya-quest “Marvelous Mercenaries”.
   • Er is een probleem opgelost waarbij de speler niet verder kon komen in de Mor Ardain-quest “We Meet Again”.
   • Er is een probleem opgelost waarbij de minimap en het kompas niet werden weergegeven en je geen “fast travel” met de X-knop kon gebruiken.
   • Er is een probleem opgelost waarbij Mythra’s 10% Ether modifier niet werd getoond op Rex’s Ether attibute-scherm.
    • Dit probleem betrof de weergave van de modifier; deze werd toegepast.
   • Er is een probleem aangepakt met vaardigheden als “Pyra’s Cooking”, waarbij je niet de hele tijd dingen kon maken.
   • Er is een probleem opgelost waarbij namen van locaties niet werden weergegeven als je herkenningspunten, locaties en geheime gebieden/uitzichtpunten ontdekte.
   • Er is een probleem opgelost waarbij Blades zich naar achteren bewogen voor Rex als je van Blade wisselde als Mythra werd benaderd.
  • Aanpassingen en nieuwe functies
   • Er is een NPC, Momoni, toegevoegd aan hoofdstuk 1 van New Game Plus om je geld één keer terug te zetten.
   • Hij zal je helpen als je geen Abyss Vest kunt kopen of geen geld kunt overmaken doordat je te weinig geld hebt.
   • Het moeilijkheidsniveau van enkele eindbaasgevechten in hoofdstuk 10 van New Game Plus is aangepast (zodat ze gelijkwaardig zijn aan het niveau van Rex).
   • Het huidige aantal en maximale aantal accessoires, Aux Cores en onderdelen van Poppy wordt nu weergegeven in menu’s en winkels.
   • Er is een optie toegevoegd om de tweede quest van de Expansion Pass te downloaden.
   • Er is een pagina met notificaties toegevoegd aan het menu waarin informatie over de uitbreidingspas te zien is.
   • Als de uitbreidingspas van je spelsysteem is verwijderd of gewist, kun je geen “Continue” meer kiezen en dus niet meer doorgaan met de opgeslagen gegevens van de uitbreidingspas.
    • Je kunt “Continue” weer kiezen zodra je de uitbreidingspas downloadt.

  Versie 1.3.0

  • Opgeloste problemen
   • Er is een probleem opgelost dat zich voordeed in hoofdstuk 7 en verder waarbij gekoppelde Blades en Drivers onder bepaalde omstandigheden niet in het menu “Manage Blades” verschenen.
   • Er is een probleem opgelost dat verband hield met het krijgen van de Key Affinity Gift van Perun, waarin de teller voor 'small good deeds' die vereist was om die Gift te verdienen zou stoppen, waardoor je het voorwerp niet kon krijgen.
   • Er is een probleem opgelost dat verband hield met het krijgen van Perceval's Affinity Gift, "Brandish", waarin bepaalde monsters niet meetellen voor de vereisten "Defeat Inga enemies in Uraya. (Excludes unique monsters.)” en “Defeat Tirkin enemies in Tantal. (Excludes unique monsters.)".
   • Er is een probleem opgelost dat verband hield met het krijgen van Perceval's Affinity Gift, "Brandish", waarbij het verslaan van Tirkin-vijanden (rond level 80) niet meetelde voor de vereisten "Defeat Tirkin enemies in Uraya”. (Excludes unique monsters.)”.
   • Er is een probleem opgelost waarbij Blades met de voorwaarde "Deal a certain amount of damage in one hit" om Affinity Gifts te krijgen niet aan de voorwaarde zouden voldoen als ze niet vanaf het begin van een gevecht meededen en in plaats daarvan mee gingen doen via Blade Switching.
   • Er is een probleem opgelost waarbij zeldzame Blades, als ze eenmaal waren vrijgelaten, hun vertrouwensniveau niet hoger dan S1 konden krijgen, zelfs als ze verbonden waren met een andere Driver.
    • Als je deze update hebt geïnstalleerd, zal het uitvoeren van een actie om Trust te verhogen (opdrachten voltooien, pouch-items gebruiken etc.) de Trust van een zeldzame Blade naar de juiste rang verhogen.
   • Er is een probleem opgelost met Poppiswap waarbij, als spelers een gecombineerd totaal van 1023 of meer Skill RAM- en Skill Upgrade-onderdelen hadden en het 1024e deel hadden uitgerust, ze geen extra onderdelen konden gebruiken of kristalliseren, zelfs als ze genoeg energie hadden om dat te doen.
   • Er is een probleem opgelost waarbij de beschrijvingen van de Silver Feather en Phantom Feather met elkaar waren verwisseld.
  • Advanced New Game is toegevoegd.
   • Spelers met opgeslagen gegevens uit het laatste hoofdstuk en die de game hebben uitgespeeld, kunnen nu 'Advanced New Game' selecteren op het beginscherm en sommige van hun gegevens van de vorige playthrough meenemen.
   • Deze elementen worden overgedragen naar Advanced New Game
    • Driverlevels.
    • Uitrusting en groei van je Driver en Blade.
    • Awakened Blades .
    • Je verzamelde voorwerpen en goud.
    • Ontwikkelingsstatus van het dorp en het level van de Merc Group.
    • Status van het Events Theater en verslagen unique monsters.
    • Speeltijd.
   • Nieuwe systeemfuncties voor Advanced New Game
    • Als je verbindt met bepaalde Blades van Torna, kunnen ze zich bij je team aansluiten.
    • Als je bepaalde Blades van Torna ontmoet in de gamewereld, kunnen ze zich bij je team aansluiten.
    • Je kunt alle Blades op Merc Missions sturen.
    • Er zijn Hidden Affinities voor Drivers vrijgespeeld. Je kunt ook nieuwe vaardigheden leren.
    • Zeke’s “Eye of Shining Justice” is vrijgespeeld. (Je kunt de vaardigheid leren door Zeke’s Hidden Affinities te trainen)
    • Je kunt je niveau nu verlagen bij herbergen. Je krijgt dan een bepaald aantal bonus EXP dat overeenkomt met het aantal niveaus dat je naar beneden gaat.
    • Op verschillende locaties in Alrest zijn er Traveling Bards toegevoegd die Bonus EXP en speciale voorwerpen inruilen.
     • Traveling Bards worden als groene winkelpictogrammen weergegeven op de minimap.
     • Naast nieuwe voorwerpen die je kunt inruilen, zijn er ook voorwerpen die het aantal accessoires dat een Driver kan dragen, verhogen.
    • Voor bepaalde Blades zijn er Level 4 Speciale vrijgekomen.
   • Hier moet je op letten in Advanced New Game
    • Quests, Heart-to-Hearts, en Skip Travel-punten worden allemaal teruggezet.
    • Voltooide Merc Missions worden teruggezet.
    • Als je opslaat na het starten van een Advanced New Game, zullen de opgeslagen gegevens van je voltooide game worden overschreven.
  • Andere updates
   • De moeilijkheidsgraad “Easy” is toegevoegd. Door deze toevoeging wordt de standaard moeilijkheidsgraad nu “Normal”.
    • Dit heeft alleen invloed op de balans in gevechten. Je kunt de moeilijkheidsgraad altijd aanpassen in het “Options”-menu.
   • Er is een “simple mode”-optie toegevoegd waarmee spelers de animatie bij het verbinden met Blades wordt overgeslagen.
   • Je kunt Blades nu “vergrendelen”, zodat je ze niet per ongeluk vrijlaat.
   • Er is een “Sort”-optie toegevoegd aan de Blade List, Accessories, Aux Cores, en Poppy’s Skill Parts.
   • Er worden nu pictogrammen weergegeven op de minimap.
   • AI is aangepast om Blade Switches uit te voeren zonder rekening te houden met Driver-combo’s als je Drivers gebruikt die voorrang geven aan Driver-combo’s tijdens het vechten tegen vijanden tegen wie die combinaties niet effectief zijn.
   • Er is een nieuwe functie toegevoegd waardoor spelers het vierde pakket met voorwerpen die gelinkt zijn aan de uitbreidingspas, kunnen ontvangen.

  Versie 1.2.0

  • Er is een probleem opgelost waarbij onderdelen voor een specifieke Skill RAM niet hun bedoelde effect leverden.
  • Nu kan elke speler de normale Gormott-quest “The Riddle on the Wall” voltooien, ongeacht hoe ver de speler is in het hoofdverhaal.
  • Nu kan elke speler Finch’s Blade-quest “Birds of a Feather” voltooien, ongeacht hoe ver de speler is in het hoofdverhaal.
  • Het probleem waarbij spelers niet verder konden in Agate’s Blade-quest “Precious Yearnings” is nu opgelost.
  • Er is een functionaliteit toegevoegd waarmee spelers de eerste lading quests en tweede lading voorwerpen kunnen krijgen die bij de uitbreidingspas horen.
  • Je kunt ingesproken onderdelen in menu’s nu overslaan met de A-knop of de B-knop.

  Versie 1.1.1

  • Er is een probleem opgelost dat zich voordeed bij de normale Gormott-quest “One Step Ahead”, waar het verkrijgen van de Healing Herb om 12:00 ertoe leidde dat het voorwerp niet werd geregistreerd in het quest-logboek, waardoor de quest niet kon worden voltooid.
  • Er is een probleem opgelost dat zich voordeed bij de normale Gormott-quest “A Young Man’s Prize”, waar het verkrijgen van de Snow-White Rhino om 7:00 ertoe leidde dat het voorwerp niet werd geregistreerd in het quest-logboek, waardoor de quest niet kon worden voltooid.
  • Het probleem waarbij spelers niet verder konden in de normale Gormott-quest “The Riddle on the Wall” is nu opgelost.
  • Het probleem waarbij spelers niet verder konden in Perceval’s Blade-quest “Failure and Success” is nu opgelost.
  • Het probleem waarbij spelers niet verder konden in Gorg’s Blade-quest “Follow your Passion” is nu opgelost.
  • Er is een probleem opgelost dat zich voordeed na het bekijken van het filmpje “Something in Common” in de “Chapter One: Encounters”-sectie van het Events Theater waarbij de camera bleef schudden als de game weer was begonnen.
  • Er zijn aanpassingen verricht om het uitvoeren van bepaalde acties stabieler te maken.
   • Vanwege deze aanpassingen is de tijd die nodig is voor Skip Travel en de laadtijd voor tussenfilmpjes in sommige gevallen korter en in andere gevallen langer geworden.
  • Je kunt nu een Nintendo Switch-Pro-controller gebruiken als de Joy-Con-controllers zijn vastgemaakt aan het systeem in de tafelstijl.
  • Er is een “Easy” moeilijkheidsgraad toegevoegd aan de minigame Tiger! Tiger!
  • Er is een nieuwe maat minimap toegevoegd.
  • Als je in de open wereld bent en op X drukt om het Skip Travel-scherm te openen, wordt de map van je huidige locatie geopend.
  • Er is een functionaliteit toegevoegd waarmee spelers de tweede lading voorwerpen kunnen krijgen die bij de uitbreidingspas hoort.

  Versie 1.1.0

  • De functie “Events Theater” is toegevoegd.
   • Hiermee kun je wanneer je maar wilt event-tussenfilmpjes bekijken die je al hebt bekeken.
   • Hiervoor moeten de opgeslagen gegevens zo ver afgespeeld worden tot het tussenfilmpje in kwestie.
  • In de geluidsopties is er nu de mogelijkheid om de Japanse personagestemmen aan en uit te zetten.
  • Er is een functie toegevoegd waardoor spelers voorwerpen uit de uitbreidingspas kunnen krijgen.
   • Als je de uitbreidingspas downloadt, wordt “Expansion Pass” aan het hoofdmenu toegevoegd en kun je de bijbehorende voorwerpen ontvangen.
   • Je kunt het hoofdmenu tijdens het spelen openen door op de plusknop te drukken.
  • Er zijn aanpassingen verricht om de balans van bepaalde aspecten in de game te verbeteren.
  • Er zijn diverse aanpassingen verricht om de speelervaring prettiger te maken.

  Gerelateerde categorieën