Wet- en regelgeving

Wat is intellectueel eigendom?

Intellectueel eigendom is elke vernieuwing, commercieel of artistiek, of elke unieke naam, symbool, logo of ontwerp die commercieel wordt gebruikt. Intellectueel eigendom wordt beschermd door:

  • Auteursrecht op computerprogramma's, muziek, video's, patronen en andere uitdrukkingsvormen;
  • Het recht om tegen inbreuk op het auteursrecht te beschermen door middel van beveiligingsmaatregelen (technologische beschermingsmaatregelen);
  • Merken die gebruikt worden om producten te onderscheiden;
  • Octrooien op vernieuwingen. Modelrechten.

Nintendo bezit de intellectuele eigendomsrechten van haar producten, inclusief auteursrechten, merken, octrooien en modelrechten.