Wet- en regelgeving

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Nintendo?

De piraterij van spellen via internet is de grootste uitdaging voor Nintendo op het gebied van piraterij. Daaronder worden verstaan het uploaden en/of downloaden van illegale kopieën van spelbestanden van Nintendo, en commerciële websites die illegale Nintendo-producten of omzeilingsapparaten aanbieden die worden gebruikt om illegale kopieën van Nintendo-spellen af te spelen.