Wet- en regelgeving

Online piraterij

Met uitzondering van het Nintendo eShop-platform biedt Nintendo geen digitale spellen aan voor de verkoop, wederverkoop of distributie.

Als spellen worden aangeboden via zogenaamde peer-to-peer-netwerken, of via links naar bestanden die door derde partijen beschikbaar worden gesteld, is de onderhavige content een ongeautoriseerde kopie (dat wil zeggen een product van piraterij). Een onrechtmatig gekopieerd spelbestand wordt vaak aangeduid met 'ROM'.

Het uploaden en downloaden van gekopieerde Nintendo-spellen is onrechtmatig.